قوانین و مقررات

طبق ثبت طرح های وکتورهوم در ارشاد و گرفتن مجوز از پلیس فتا هر گونه سو استفاده ی غیرمجاز از داده‌های موجود در این سایت (فروش طرح ها یا پخش نامتعارف طرح ) که موجب ایجاد خسارت برای این سایت شود پیگرد قانونی دارد و مجرم به جرایم نقدی(تا سقف برطرف شدن خسارت از فروش آن محصول) و حبس محکوم می شود.